Ostalo

Общи условия

Уважаеми клиенти,

Вие сте на уебсайт, който съдържа описания за измервателна апаратура за професионални потребители. Индустриалната поддръжка, електрическите инсталации, производството и разработването, лабораторните измервания и телекомуникационните измервания са най-често срещаните области на приложение, където е трудно да се открият неизправности без подходящи инструменти за измерване.

Ако не можете да намерите инструмент, който да ви хареса, моля свържете се с нас и ние ще намерим решение заедно!


Условия на работа за купувачи в БългарияДата на издаване: април 2011 г.

 1. Общи
  Тези общи условия се прилагат за продажбата на продукти, публикувани в каталозите и на уебсайта на МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД,  бул. Ботевградско шосе 260, 1839 София(наричан по-нататък Micom).
  Общите и други условия на работа се определят от Micom. Micom също отговаря за публикуваното съдържание и изпълнението на поръчките в съответствие с публикуваните условия.
  Общите условия са достъпни на уеб сайта www.mepro.bg, така че се счита, че всеки клиент, който поръчва стоки на уебсайта, е наясно с пълния си текст. Счита се, че чрез възлагане на договора под каквато и да е форма купувачът напълно приема тези общи условия на работа.
  Майки и клиенти като физически лица регулират взаимните си задължения с тези общи условия и Закона за защита на потребителите.
  Mike и юридическите и физическите лица, занимаващи се с платена дейност, взаимните задължения се уреждат със специален договор в писмена форма или с приемането на тези общи условия. В случаите, когато купувачът е юридическо или физическо лице, извършващо платена дейност, независимо от неговата правна форма, то се подчинява на разпоредбите на Закона за защита на потребителите само когато то е специално посочено в самия закон.
   
 2. Поръчка на продукти
  • Можете да поръчате продукти по следните начини:
   • По пощата до: Миком България ООД, 1839 София
   • по факс на номер: +359 (2) 945 05 05
   • по електронна поща на адрес info@mepro.bg
   • онлайн: www.mepro.bg
   • по телефона: +359 (2) 840 74 74
  • Приемаме приетите нареждания като неотменими. При получаване на поръчката Micom издава потвърждение за поръчката, съдържаща описанието на стоката, цената, условията за плащане, периода на доставка и начина на доставка. С потвърждаването на поръчката е сключен и договор за покупка между купувача и Micom. Купувачът може да отмени поръчката без такса само до момента, в който Micom издава потвърждението на поръчката.
  • Миком също може да откаже изпълнението на поръчката, доколкото установи, че не може да я изпълни при определените условия, като уведоми писмено купувача.
    
 3. Поръчване онлайн
  • Регистрация: Преди да изпратите поръчка онлайн, трябва да се регистрирате чрез онлайн формуляра. Това се отнася само за първата поръчка, не се изисква подновяване при подновяване на поръчките.
  • Възлагане на поръчката: След успешното подаване на договора ще получите известие по електронна поща, че поръчката ви е приета за обработка.
  • Поръчката е потвърдена: Ще прегледаме получената поръчка в Micom и, доколкото тя ще бъде пълна, което означава, че всички клиентски и поръчани продукти ще бъдат в него, ще издадем потвърждение за поръчката. В случай на недостатъчна информация, ние ще се свържем с вас по електронна поща или по телефона, което е посочено от данните за контакт.
  • Договор завършен: Миком започва с дейности за изпълнение на поръчката веднага след потвърждаване на поръчката. Ако стоките са на склад, те ще бъдат изпратени в рамките на два работни дни от потвърждаването на поръчката или получаването на плащането, ако се предвижда авансово плащане. Ако стоките не са на склад в момента на издаване на поръчката, в рамките на 7 дни след получаването на поръчката ще потвърдим очакваната дата на доставка.
    
 4. Доставка
  Всички продукти в този каталог, в по-голямата си част, са налични за доставка от склад. Ако продуктите не са на склад към момента на поръчката, в срок от 7 дни от получаването на поръчката, ще Ви потвърдим очакваната дата на доставка.
  Освен, ако не е договорено друго, поръчаните стоки се доставят безплатно до офис на куриерска фирма Спиди. Това важи за всички пратки на стойност над 400 лева (без ДДС), стоки с по-ниска стойност се изпращат за сметка на получателя.
   
 5. Цени
  Всички цени, посочени в търговския сайт, са в лева. Формулярът за поръчка, както и потвърждението на поръчката и издадената фактура съдържат в допълнение към основната цена на продукта размера на данъка върху добавената стойност.
  Данъкоплатците трябва да представят своя идентификационен номер при поръчка.
  Micom си запазва правото да променя цените без предизвестие. За вече потвърдени поръчки цената е фиксирана.
   
 6. Снимки
  Снимките са символични и не винаги отразяват действителното състояние или доставените стоки. Съдържанието на комплекта е дадено в описанието на всеки продукт.
   
 7. Метод на плащанеa
  Можете да плащате за абонираните продукти по следните начини:
  • плащане при доставка
  В този случай плащате поръчаните стоки на куриерска фиема Соиди при получаване на пратката
  • Плащане с аванс.
  В този случай Вие плащате поръчаните стоки чрез прехвърляне към транзакцията на нашата компания
  • Разсрочено плащане
  За повечето от нашите редовни клиенти условията за плащане са 30 дни след доставката на стоките. На новите клиенти, които желаят това плащане, се изисква да ни изпратят основната си информация, преди да издадем поръчката, след което ще Ви уведомим за приложимите условия за плащане.
   
 8. Запазване на правото на собственост
  Ние си запазваме правото на собственост върху продаваните продукти, които остават собственост на Micom, докато цената на покупката не бъде изцяло изплатена.
   
 9. Оттегляне, изплащане на продукти и възстановяване на плащания
  Съгласно Закона за защита на потребителите физическите лица, които издават поръчка онлайн, имат право в срок от 14 дни да уведомят писмено, че се отклоняват от договора. В случай че стоките вече са доставени, купувачът, който е изтекъл от договора, трябва да върне получените стоки не по-късно от тридесет дни след съобщението за оттегляне. Стоките трябва да бъдат върнати за сметка на купувача в седалището на нашата компания в гр. Трън.
  Ако обаче клиентът започне да използва продукта, той го счита, той губи правото си да се оттегли от договора.
  Продуктите трябва да се връщат неповредени, в непроменено количество и в оригиналната им неповредена опаковка. Повредените продукти, продуктите в промененото количество и продуктите в неоригинални или повредени опаковки не могат да бъдат върнати. При връщане продуктът трябва да бъде придружен от копие от фактурата.
  Ако върнатата стока вече е платена, ще възстановим сумата за върнатите продукти възможно най-бързо и най-късно до тридесет дни след получаване на върнатите стоки.
  Ако поръчката се извършва от юридическо или физическо лице, което извършва професионална дейност срещу заплащане, независимо от правната му форма, както и в случаите, когато покупката се извършват въз основа на договор, сключен от разстояние, разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат. Всички искове за връщане на стоки ще бъдат третирани поотделно в тези и подобни случаи.
   
 10. ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ
  Micom предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване за всички продукти от този каталог в собствен сервиз в Трзин или в случай на по-сложни технически изисквания за поправка, в сервиз на доставчиците. Продължителността на гаранционния период за всеки отделен продукт е посочена в този каталог.
  С гаранцията поемаме отговорност, в рамките на гаранционния срок, да премахнем всички недостатъци и дефекти в продукта, които са възникнали при нормални условия на работа и като се вземат предвид указанията на производителя и при условие, че продуктът не е ремонтиран от неупълномощени лица. Гаранционните срокове за всеки продукт са посочени от производителя.
  Гаранцията може да бъде предявена при попълнена гаранционна карта или фактура, издадена от упълномощен дистрибутор по време на покупката на продукта.
  Всички продукти, които се нуждаят от сервиз, се доставят на нашия адрес в Трзин (лично или по пощата) и се прикрепя следното:
  - информация за собственика на продукта и лицето за контакт
  - описание на грешката или причината, поради която изпращате уреда на услуга
  - в случай, че претендирате за гаранция, доказателство за датата на покупката (фактура) или гаранционната карта

  По време на гаранционния период, разходите за изпращане на продукта до сервиза (включително упълномощен сервиз в чужбина, ако е необходимо) се начисляват на собственика на продукта и сумите не се възстановяват. В случай на извънгаранционно обслужване, разходите за изпращане на продукта до сервиза и обратно са за сметка на собственика на продукта.
  След като прегледаме уреда в нашия сервизен център, ще го поправим или ще го изпратим до сервиз на доставчика. В случай на извънгаранционен ремонт, собственикът на продукта получава оферта за разходи за ремонт и ремонтът се извършва само, след като собственикът на продукта потвърди нашата оферта и попълни формуляра за поръчка или плати ремонта.
   
 11. Защита на данните
  Вашата лична информация ще бъде внимателно защитена в съответствие с приложимите разпоредби. Получената информация за поръчката на стоките ще бъде използвана само за подаване на оферти, фактури и други необходими съобщения между вас и Micom.
   
 12. Информация за собственика на онлайн магазина
  МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
  Адрес:
  бул. Ботевградско шосе 260
  1839 София
  България

  Имеил:  info@micom.bg
  Телефон:  +359 (2) 840 74 74
  Факс:  +359 (2) 945 05 05
Обратна връзка
Изпрати въпрос
Представяне на работата на инструмента