Ostalo

Сервиз и гаранция

Micom предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване за всички продукти от този каталог в собствен сервиз в Трзин, Словения или в случай на по-сложни технически изисквания за поправка, в сервиз на доставчиците. Продължителността на гаранционния период за всеки отделен продукт е посочена в този каталог.

С гаранцията поемаме отговорност, в рамките на гаранционния срок, да премахнем всички недостатъци и дефекти в продукта, които са възникнали при нормални условия на работа и като се вземат предвид указанията на производителя и при условие, че продуктът не е ремонтиран от неупълномощени лица. Гаранционните срокове за всеки продукт са посочени от производителя.

Гаранцията може да бъде предявена при попълнена гаранционна карта или фактура, издадена от упълномощен дистрибутор по време на покупката на продукта.

Всички продукти, които се нуждаят от сервиз, се доставят на нашия адрес в София, България и се прикрепя следното:
  • Информация за собственика на продукта и лицето за контакт
  • Описание на повредата или причината, поради която изпращате уреда на услуга
  • В случай, че претендирате за гаранция, доказателство за датата на покупката (фактура) или гаранционната карта

По време на гаранционния период, разходите за изпращане на продукта до сервиза (включително упълномощен сервиз в чужбина, ако е необходимо) се начисляват на собственика на продукта и сумите не се възстановяват.

В случай на извънгаранционно обслужване, разходите за изпращане на продукта до сервиза и обратно са за сметка на собственика на продукта. След като прегледаме уреда в нашия сервизен център, ще го поправим или ще го изпратим до сервиз на доставчика.

В случай на извънгаранционен ремонт, собственикът на продукта получава оферта за разходи за ремонт и ремонтът се извършва само, след като собственикът на продукта потвърди нашата оферта и попълни формуляра за поръчка или плати ремонта..

Контакт  със сервиза:
Миком България ООД, +359 (2) 840 74 74
Обратна връзка
Изпрати въпрос
Представяне на работата на инструмента