Информация относно съхраняването на лични данни

Кой съхранява лична информация

Миком България ООД, бул. Ботевградско шосе" 260, 1839 София, съхранява лични данни, които са му били поверени или получени по други начини.

Как да получаваме и съхраняваме лична информация

Събираме лични данни в рамките на редовните ни продажби на измервателни уреди по следните начини:
- От обществено публикувани бази данни
- Чрез директни контакти с хора, които ни се доверяват
- Чрез формуляри на уебсайта на компанията

Какви лични данни събираме и съхраняваме

Дружеството придобива и съхранява следната лична информация:
- Име и фамилия
- Е-мейл адрес
- Физически адрес и телефонен номер
- името и адреса на дружеството, в което лицето е заето

Как съхраняваме лична информация

Ние съхраняваме лични данни в електронен формат на нашия сървър. Данните са защитени от външен посегателства ъсс защитна стена.
Личните данни са достъпни само за упълномощените от директора на дружество служители. Ние не прехвърляме лични данни на трети страни.

За какви цели използваме лична информация

Ние използваме лични данни за комуникация, изпращане на оферти, предоставяне на информация за иновациите в фирмената програма и за записване на гаранционни задължения.

Какви са правата на хората, чиято лична информация поддържаме

По всяко време може да:
- Искате достъп до личната информация, която съхраняваме
- Искате промяна или изтриване на личната ви информация
- Изпратете жалба относно начина, по който фирмата ни съхранява и използва личната Ви информацията
За всеки от горните три примера, моля, изпратете молбата си до info@mepro.bg

Август 2018 г.
Иван Киров
Директор
Обратна връзка
Изпрати въпрос
Представяне на работата на инструмента